Тренировъчна зала

Тренировъчната зала е предвидена да функционира като помощно спортно съоръжение при провеждане на големи  мероприятия, а също и като напълно самостоятелен обект с многофункционално предназначение.

Видове игрища предвидени в тренировъчната залата:

– Волейбол – 1бр. основно надлъжно разположено и 2бр.  тренировъчни напречно разположени

– Баскетбол – 1бр. основно надлъжно разположено и 2бр. тренировъчни напречно разположени

–  Хандбал – 1бр.

– Тенис – 1бр.

– Художествена гимнастика – 3бр.

Интернет Магазин - БАЙ-БГ