Ресторант

На ниво “2” се разполага ресторант с 68 места около маси и 42 на бар-плот с поглед към залата. Ресторантът “гледа” към бул. ”Цариградско шосе” и Витоша.  Кухнята се намира до него на същото ниво.

По време на състезания и концерти ресторантът ще работи само за ВИП гостите. През останалото време той е свободно достъпен, в почивни дни и вечерите се ползва отделно стълбище с асансьор.

Интернет Магазин - БАЙ-БГ