Къде да паркирам?

Вътрешната транспортна мрежа обслужва всички съоръжения и сгради в комплекса. Предлаганата транспортна схема позволява отделяне на автомобилния достъп за спортисти и ВИП гости от рампата, ползвана от зрители, граждани и лица заети с техническото обслужване на залата. Вътрешната обиколна автомобилна улица е с достъп до всички входове на залата. Общата й дължина е 923.26 м.

Осигурени са общо 887 паркоместа за леки автомобили от които: 614 бр. в централен открит паркинг, 231 бр. на прилежащи вътрешни улици и 42 бр. в паркинг предназначен за инвалиди. Допълнително са проектирани 8 бр. места за автобуси и 8 бр. места за товарни автомобили и влекачи.

Чрез две рампи е осъществен автомобилен достъп до сутерена на сградата, където се намира паркинг с капацитет 94 места за служебни и ВИП-автомобили.

Подробна схема на паркинга може да намерите тук

Интернет Магазин - БАЙ-БГ